-->Lesson 19-20 (10/1 & 10/5) -Hemingway 1-2-->Lesson 22 (10/8) - Faulkner 1